Załóż konto osobiste
w EnveloBanku i ZYSKAJ
100 Premii + do 200 za polecenia


Komunikat

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń w promocjiRegulamin Promocji

Organizatorem Akcji promocyjnej pod nazwą „EnveloKonto z premią” i „Polecaj EnveloKonto i zarabiaj”, zwanych łącznie „Promocją” oraz fundatorem Premii i Premii dodatkowej jest  Yieldbird sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00–732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000324436, o kapitale zakładowym 47 550,00 zł, w całości opłaconym, numer NIP 679-29-96-939.

Promocja trwa od dnia 30.11.2017 roku do momentu osiągnięcia puli 2000 złożonych Wniosków Internetowych, lecz nie dłużej niż do dnia 31.12.2017 roku.

Uczestnik Promocji „ EnveloKonto z premią” uzyskuje możliwość otrzymania jednorazowej Premii w wysokości 100 zł oraz do 200 zł Premii dodatkowej w ramach Akcji „Polecaj EnveloKonto i zarabiaj”, Szczegółowe warunki otrzymania Premii i Premii dodatkowej zawarte są w Regulaminie Promocji.

Uczestnikami Promocji mogą być osoby, które:

  1.  nie są pracownikami Organizatora ani Partnera.
  2.  w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, nie będą nabywały prawa do Premii oraz Premii dodatkowej w związku z tą prowadzoną działalnością gospodarczą.
  3.  dokonają rejestracji w Promocji i utworzą Profil Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie.
  4.  spełniają warunki wymagane dla zawarcia Umowy o EnveloKonto, określone w dokumentach wskazanych w § 2 ust. 6 Regulaminu, w tym w momencie wysłania Wniosku Internetowego nie są posiadaczami konta w Banku;
  5.  przed wysłaniem Wniosku Internetowego nie złozyły wniosku o otwarcie EnveloKonta;

Partnerem Promocji jest właściciel marki Envelobank, Bank Pocztowy S.A z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010821, o kapitale zakładowym 128 278 080 zł w całości opłaconym, numer NIP 554-03-14-271, będący dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.