Załóż konto osobiste
w EnveloBanku i ZYSKAJ
100 Premii + do 200 za polecenia
Często zadawane pytania 1. Czy na jeden adres e-mail może się zarejestrować więcej niż jedna osoba?

  Nie. Z jednego adresu e-mail możliwa jest rejestracja tylko jednej osoby. Aplikacja nie pozwala na rejestrację dwóch osób na ten sam adres e-mail.


 2. Nie mogę się zalogować do Serwisu Promocji, link potwierdzający rejestrację nie przyszedł na moją skrzynkę e-mailową.

  Sprawdź, czy przy rejestracji podałeś prawidłowo swój adres e-mail. Jeśli adres e-mail został podany prawidłowo prosimy o sprawdzenie, czy e-mail nie trafił do folderu SPAM/kosz. Jeżeli e-maila nie ma w folderze SPAM/kosz prosimy o użycie innej przeglądarki niż dotychczas.


 3. Skąd mam wziąć hasło i login do ponownego zalogowania do Serwisie Promocji?

  Dane do logowania (login – twój adres e-mail, którym rejestrowałeś się w Aplikacji i hasło) zostało wysłane razem z linkiem do aktywacji konta na Twój adres e-mail. Sprawdź folder SPAM/KOSZ czy tam nie trafił. Możesz również skorzystać z opcji „PRZYPOMNIJ HASLO” dostępnej na stronie https://envelokonto.zpremia.pl/promocja/przypomnij-haslo/


 4. Czy jeżeli założyłem konto w EnveloBanku z innego wniosku niż ten w Serwisie Promocji, to też biorę udział w Promocji?

  Niestety nie, aby wziąć udział w Promocji konieczna jest rejestracja w Serwisie Promocji i założenie EnveloKonta wykorzystując link do wniosku udostępniony w Serwisie Promocji.


 5. Kiedy mogę spodziewać się wypłaty Premii oraz Premii dodatkowej?

  Zgodnie z Regulaminem, Premia oraz Premia dodatkowa zostaną wypłacone do 9 marca 2018 r. na założone w Promocji EnveloKonto.


 6. Czy Premia oraz Premia dodatkowa będą wypłacone na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy założony w EnveloBanku?

  Tak. Zgodnie z Regulaminem Promocji kwota Premii oraz kwota ewentualnej Premii dodatkowej zostaną przekazane na EnveloKonto założone przez Uczestnika w ramach Promocji do 9 marca 2018 r.


 7. Czy mogę wziąć udział w promocji jeżeli posiadam rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Pocztowym?

  Nie. Uczestnik nie może posiadać żadnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku Pocztowym w momencie wysłania Wniosku Internetowego w Promocji.


 8. Czy będąc pełnomocnikiem do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w tradycyjnym Banku Pocztowym mogę wziąć udział w Promocji?

  Tak. Pełnomocnik do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku Pocztowym może wziąć udział w Promocji i otworzyć rachunek indywidualny EnveloKonto.


 9. Czy będąc współwłaścicielem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w tradycyjnym Banku Pocztowym mogę wziąć udział w Promocji?

  Tak. Współwłaściciel rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku Pocztowym może wziąć udział w Promocji i otworzyć rachunek indywidualny EnveloKonto.


 10. Czy w ramach Promocji płatności internetowe kartą płatniczą również są brane pod uwagę?

  Tak. Płatności internetowe również umożliwiają spełnienie warunku płatności kartą płatniczą


 11. Jak wygenerować Kod rekomendacyjny

  Kod rekomendacyjny możesz wygenerować w Profilu Uczestnika dopiero po zarejestrowaniu się w Serwisie Promocji.


 12. Do ilu osób mogę wysłać Kod rekomendacyjny?

  Kod rekomendacyjny możesz wysłać do wielu osób, natomiast Premię dodatkową wypłacimy Ci maksymalnie za 4 osoby, które prawidłowo wpiszą Twoje dane (DANE POLECAJĄCEGO) przed złożeniem promocyjnego wniosku o EnveloKonto.


 13. Czy mogę polecić sam siebie w akcji „Polecaj EnveloKonto i zarabiaj”

  Nie, nie możesz być jednocześnie Polecającym i Poleconym.


 14. Nie dostałem informacji o przyznaniu Premii, dlaczego?

  O tym, ze premia została Ci przyznana dowiesz się z maila, który do Ciebie wyślemy w terminie określonym w Regulaminie. Uwaga: Organizator nie może brać odpowiedzialności za jej dostarczenie – filtry antyspamowe czy Twoje indywidualne ustawienia skrzynki mogą sprawić, że wiadomość zostanie przechwycona i zablokowana. Aby temu zapobiec możesz dodać adres do bezpiecznych nadawców, wtedy będziesz mieć pewność, że otrzymasz każdą naszą korespondencję.


 15. W jaki sposób mogę skierować zapytanie bezpośrednio do Banku?

  Kontakt z Bankiem możliwy jest m.in.: na numer telefonu Contact Centre: 52 34 99 499 poprzez bankowość internetową, w placówkce Banku Pocztowego oraz listownie na adres siedziby Banku: Wydział Obsługi Reklamacji, ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz, z dopiskiem „EnveloKonto z premią”.

 


Regulamin Promocji

Organizatorem Akcji promocyjnej pod nazwą „EnveloKonto z premią” i „Polecaj EnveloKonto i zarabiaj”, zwanych łącznie „Promocją” oraz fundatorem Premii i Premii dodatkowej jest  Yieldbird sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00–732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000324436, o kapitale zakładowym 47 550,00 zł, w całości opłaconym, numer NIP 679-29-96-939.

Promocja trwa od dnia 30.11.2017 roku do momentu osiągnięcia puli 2000 złożonych Wniosków Internetowych, lecz nie dłużej niż do dnia 31.12.2017 roku.

Uczestnik Promocji „ EnveloKonto z premią” uzyskuje możliwość otrzymania jednorazowej Premii w wysokości 100 zł oraz do 200 zł Premii dodatkowej w ramach Akcji „Polecaj EnveloKonto i zarabiaj”, Szczegółowe warunki otrzymania Premii i Premii dodatkowej zawarte są w Regulaminie Promocji.

Uczestnikami Promocji mogą być osoby, które:

 1.  nie są pracownikami Organizatora ani Partnera.
 2.  w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, nie będą nabywały prawa do Premii oraz Premii dodatkowej w związku z tą prowadzoną działalnością gospodarczą.
 3.  dokonają rejestracji w Promocji i utworzą Profil Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie.
 4.  spełniają warunki wymagane dla zawarcia Umowy o EnveloKonto, określone w dokumentach wskazanych w § 2 ust. 6 Regulaminu, w tym w momencie wysłania Wniosku Internetowego nie są posiadaczami konta w Banku;
 5.  przed wysłaniem Wniosku Internetowego nie złozyły wniosku o otwarcie EnveloKonta;

Partnerem Promocji jest właściciel marki Envelobank, Bank Pocztowy S.A z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010821, o kapitale zakładowym 128 278 080 zł w całości opłaconym, numer NIP 554-03-14-271, będący dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.